Skip to main content

GÓC HÀ PHƯƠNG

By Blog VN

Ha Phuong ModelNghệ thuật của sự hoàn tặng

Thật sự dễ dàng để có thể quên nơi mà bạn xuất phát. Hoặc, nếu không quên, thì sẵn sàng muốn đặt những hoàn cảnh tội nghiệp của những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em tuyệt vọng, của hàng triệu người nghèo phía sau bạn. Điều này có thể dễ dàng xảy ra khi bạn đến Hoa Kỳ từ một đất nước nhỏ như quê hương của tôi, Việt Nam, nơi mà có nhiều người rất nghèo và họ làm việc cả ngày để có được một đô la. Cho dù bạn đến từ quốc gia nhỏ bé của tôi hoặc từ châu Phi, Ấn Độ, Trung Quốc, Trung hay Nam Mỹ, vv, con người có thể sẽ chỉ muốn đi về phía trước mà không nhìn lại phía sau mình. Điều đó thật sự là sai lầm, và nó làm cho tôi cảm thấy rất buồn.

Tôi đã không bao giờ lãng quên mình từ đâu mà đến, và chồng tội cũng vậy. Chúng tôi đều đã có  được rất nhiều những may mắn trong cuộc sống và trong sự nghiệp của chúng tôi. Đó là lý do chúng tôi muốn hoàn tặng trở lại. Chúng tôi cũng muốn 2 con gái của chúng tôi có thể học để có được sự  hào phóng tốt nhất cho những người cần . Chúng sẽ học được, tôi tin chắc như vậy, không phải bởi những gì chúng tôi nói, mà bằng những gì chúng tôi làm. Trong tất cả mọi việc mà phụ huynh làm , họ đã đang thiết lập một ví dụ. Việc tạo ra thế hệ mới với sự cảm thông và một cái nhìn bao quát về việc chúng ta đều được kết nối với nhau như thế nào là thật sự quan trọng -vì chúng ta đều được kết nói với nhau! Và bây giờ, với hệ thống mạng toàn cầu, tất cả chúng ta có thể thấy một cách sâu sắc cách những con người chúng ta kết nối với nhau.

Đã được 47 năm kể từ khi cuộc chiến tranh Việt-Mỹ kết thúc. Phần lớn ở đất nước tôi, có một sự đi lên của tầng lớp trung lưu. Nhưng chưa, dân số 89.710.000 đó (như năm 2013), hai phần ba vẫn còn có cuộc sống dưới mức nghèo. Họ cần được nhanh chóng tiếp cận với nhiều thức ăn tốt hơn, nước sạch, y tế và hơn hết là giáo dục.

Một số người Việt đã di cư đến Hoa Kỳ, nhưng hiện nay chỉ có khoảng 1,74 triệu người trong chúng ta (dựa trên một điều tra dân số năm 2010) ở nước này. Hầu hết đã định cư ở các vùng có khí hậu ấm áp quen thuộc hơn trên bờ biển phía Tây, đặc biệt là California, Texas và Florida. Thế hệ thứ hai nói tiếng Anh như là ngôn ngữ chính của họ. Một số người đã kết hôn với người phương Tây và các con của họ có nhiều chất Mỹ hơn là Việt. Có một cái giá: nhưng đó là một chủ đề khác tôi sẽ giải quyết trong một blog trong tương lai. Read More

Ha Phuong’s Corner

By Blog

Ha Phuong ModelThe Art of Giving Back

 

Listen to page     
It is so easy to forget where you came from.  Or, if not forget,  then willingly want to put that poverty-stricken landscape—the plight of those millions of desperately needy men, women and children—behind you. This can easily happen when you come to the United States from a Third World County such as my homeland, Vietnam, where many people are so poor that they work all day for the equivalent of one dollar. Whether you come from my tiny country or from Africa, India, China, Central or South America, etc., it may be human to want to move forward without looking backward. But it is also terribly wrong, and makes me very sad.

I have never forgotten where I come from, nor has my husband. We have both been so fortunate in our lives and in our careers. It is in our nature to want to give back. We also want our daughters to learn to be most generous to those in need. They will learn, I believe, not by what we say, but by what we do. In everything a parent does, they are setting an example. It is important to create new generations with empathy and a global view of how we are all connected—because we are! And now, with the World wide Web, we all can see how deeply connected we human beings are.

It has been 47 years since the Vietnamese-American war ended. Much has happened in my country. There is a rising middle class. But yet, of the population of 89.71 million there (as of 2013), two-thirds are still living way below the poverty line. They urgently need greater access to better food, water, medical care and most of all—education.

A number of Vietnamese have migrated to the United States, but at present there are only about 1.74 million of us (based on a 2010 census) in this country. Most have settled in the more familiar warm climates on the west coast, specifically California, Texas and Florida. The second generation speaks English as their first language. Some have intermarried with Westerners and their children are more American than Vietnamese. There is a cost to this: but that is another topic I will address in a future blog. Read More